BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

Priorities & Funding

UAB „BioHeat“ medienos briketų gamybinės bazės kūrimas

No. 03.3.1-LVPA-K-803-01-0046

Application status::
Nutrauktas
Executor UAB "Bioheat"
Region Visaginas
Implement Regio Invest LT+
Priority PRIORITY AXIS 3. PROMOTING COMPETITIVENESS OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESS
Invitation number 03.3.1-LVPA-K-803-01

UAB „BioHeat“ veiklos tikslas – plėtoti efektyvų briketų gamybos verslą, pateikiant į rinką aukštos kokybės produkciją, gamyboje taikant naujausias technologijas ir naują žaliavą, kuriant pridėtinę vertę ir užtikrinant įmonės konkurencingumą rinkoje. Siekdama įgyvendinti šį tikslą, įmonė ketina įrengti gamybinę bazę: briketų gamybai pritaikyti valdomą pastatą ir kitą infrastruktūrą ir įsigyti inovatyvią medienos briketų gamybos sistemą (liniją) gamybos veiklai vykdyti. Projekto įgyvendinimo dėka bus sukurta 17 darbo vietų Visagine, rinkai pasiūlytas nauja, kokybiška, draugiška gamtai produkcija.


Application information

Application receipt date: 21.05.2015
No evaluation criterion Funding status Evaluation points
1. Eligibility evaluation Yes (15.09.2015)
2. Benefit result Yes (15.09.2015) 85.00
Project value in application: 3 563 815,00 Eur
Funding requested for 1 583 577,00 Eur

Contract information

End of the implementation period: 30.09.2016
Contract date: 10.12.2015
Application funding, Eur Funding, Eur Paid funding, Eur paid out funding, Eur
2 734 533,41 1 211 644,00 0,00 0,00

Project monitoring indicators

Nr Name of the monitoring indicator Unit of measure Value to be achieved Achieved value
1 Subsidijas gaunančių įmonių skaičius Įmonės 1.00 1.00
2 Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (subsidijos) Eur 1534212.41 0.00
3 Investicijas gavusios įmonės darbo našumo padidėjimas Procentai 518.24 0.00
4 Investicijas gavusiose įmonėse naujai sukurtos ilgalaikės darbo vietos Visos darbo dienos ekv. 17.00 0.00

Update date: 2022-10-01 08:07

Related items