BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

Priorities & Funding

UAB Bono Lithuania MTEP investicinis projektas, skirtas inovatyvių produktų sukūrimui

No. 01.2.1-LVPA-K-823-03-0030

Application status::
Įgyvendinimas
Executor Dizozols SIA
Region
Implement Smartinvest LT+
Priority PRIORITY AXIS 1. STRENGTHENING RESEARCH AND DEVELOPMENT AND INNOVATION
Invitation number 01.2.1-LVPA-K-823-03

Bono SIA yra viena didžiausių miškų tvarkymo ir miškų plėtros bendrovių Latvijoje. Įmonės steigėjai ir akcininkai, įgiję visapusiškos patirties medienos vertinimo technologijų srityje, nusprendė savo žinias ir patirtį panaudoti vystant naujus, informacinėmis technologijomis paremtus produktus tiek savo specializacijos srityje (skirtus miškininkystės sektoriui), tiek pritaikant turimas žinias su panašaus pobūdžio iššūkiais susiduriančių sektorių problemų sprendimui. Pagrindinės problemos, su kuriomis susiduria miškininkystės sektoriaus įmonės, yra susijusios su medienos kiekio, tūrio ir kokybės nustatymu, medienos atsekamumo užtikrinimu, augalijos kiekio, sandaros, sveikatos vertinimu, paklausos ir pasiūlos prognozavimu, tiekimo grandinės efektyvumo užtikrinimu, kasdienių veiklos operacijų optimizavimu ir kt. Atsižvelgiant į rinkoje egzistuojančią problematiką, numatoma sukurti inovatyvų produktą – Išmaniosios miškininkystės platformą. Kuriamas produktas apims visą miškininkystės sektoriaus verslo modelį. Platforma sujungs visas sektoriaus efektyvumą didinančias priemones vienoje vietoje, bus prieinama „vieno langelio“ principu visiems sektoriaus dalyviams ir leis jiems sumažinti kaštus atsisakant arba reikšmingai sumažinant apimtis veiklų, kurios nėra tiesiogiai susijusios su pagrindinėmis veiklomis, kuriančiomis vertę kiekvieno iš jų verslo modelyje.Turimos projekto vykdytojo žinios pritaikytinos ir automobilių lizingo rinkai. Naudotų automobilių lizingavimo rinka sparčiai auga, tačiau šiuo metu rinkoje nėra išmanaus, automatizuoto sprendimo, kuris leistų nustatyti naudoto automobilio kainą, jos pokyčius ateityje, esamą arba ateities vertę priklausomai nuo šalių, kuriose automobilis buvo/bus naudojamas. Atsižvelgiant į tai numatoma sukurti Naudotų automobilių vertės nustatymo ir kreditavimo platformą, skirtą naudotų automobilių rinkos kainos, nuvertėjimo bei galimybės realizuoti ateityje nustatymui, kas leistų iš esmės pakeisti naudotų automobilių paskolų rinką.


Application information

Application receipt date: 27.10.2021
No evaluation criterion Funding status Evaluation points
1. Eligibility evaluation Yes (09.02.2022)
2. Benefit result Yes (09.02.2022) 64.00
Project value in application: 3 392 052,72 Eur
Funding requested for 2 043 362,31 Eur

Contract information

End of the implementation period: 31.08.2023
Contract date: 15.04.2022
Application funding, Eur Funding, Eur Paid funding, Eur paid out funding, Eur
2 956 001,48 1 479 332,47

Project monitoring indicators

Nr Name of the monitoring indicator Unit of measure Value to be achieved Achieved value
1 Investicijas gavusiose įmonėse sukurtos tyrėjų darbo vietos Visos darbo dienos ekv. 26.00 0.00
2 Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą inovacijoms arba MTEP projektams Eur 1476669.01 0.00
3 Subsidijas gaunančių įmonių skaičius Įmonės 1.00 1.00
4 Investicijas gavusios įmonės pajamų, gautų iš sukurtų ir rinkai pateiktų produktų, santykis su skirtomis investicijomis Procentai 1291.44 0.00
5 Įmonių, gavusių investicijas siekiant, kad jos pateiktų naujų įmonės produktų, skaičius Įmonės 1.00 1.00
6 Investicijas gavusiose įmonėse naujai sukurtos ilgalaikės darbo vietos Visos darbo dienos ekv. 16.00 0
7 Investicijas gavusių įmonių sukurti gaminių, paslaugų ar procesų prototipai (koncepcijos) Skaičius 2.00 0

Update date: 2022-07-06 08:06

Related items