BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

Priorities & Funding

UAB Pakavimo technologijos konkurencingumo ir produktyvumo didinimas investuojant į modernias technologijas

No. 03.3.1-LVPA-K-803-01-0067

Application status::
Nesudaryta sutartis
Executor UAB "Pakavimo technologijos"
Region Vilnius district
Implement Regio Invest LT+
Priority PRIORITY AXIS 3. PROMOTING COMPETITIVENESS OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESS
Invitation number 03.3.1-LVPA-K-803-01

UAB "Pakavimo technologijos" inicijuoja projektą „UAB Pakavimo technologijos konkurencingumo ir produktyvumo didinimas investuojant į modernias technologijas“. Šiuo projektu pareiškėjo įmonė siekia investuoti į modernios (inovatyvios) gamybos verslo pradžią. Numatoma statyti gamybines patalpas, pirkti ir diegti modernią gamybinę įrangą, sukurti naujas kvalifikuotas darbo vietas ir šioje sukurtoje infrastruktūroje gaminti naują gaminį – popierinius maišelius. Projektu siekiama padidinti įmonės darbo našumą. UAB "Pakavimo technologijos" privačių investicijų dydis sieks 2 mln. eurų ir nuo investicijų pradžios bus sukurta 21 tiesiogiai su projektu susijusi nauja kvalifikuota darbo vieta. Daliai projekto finansuoti įmonė ketina pritraukti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas. Planuojamu projektu, kurio metu bus sukurta infrastruktūra popierinių maišelių gamybai, UAB "Pakavimo technologijos" tiesiogiai prisideda ne tik prie ES mastu sprendžiamos plastikinių maišelių naudojimo mažinimo problemos, bet ir prie 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų ir Vilniaus regiono integruotų teritorijų vystymo programų įgyvendinimo bei atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas, horizontaliuosius principus.


Application information

Application receipt date: 21.05.2015
No evaluation criterion Funding status Evaluation points
1. Eligibility evaluation No
2. Benefit result 0.00
Project value in application: 3 611 922,00 Eur
Funding requested for 1 625 365,00 Eur

Contract information

Application funding, Eur Funding, Eur Paid funding, Eur paid out funding, Eur
0,00 0,00 0,00 0,00

Related items