BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

Priorities & Funding

Vietos plėtros strategijos parengimas

No. 08.6.1-ESFA-T-909-01-0005

Application status::
Baigtas įgyvendinti
Executor Asociacija Telšių miesto vietos veiklos grupė
Region Telsiai district
Implement Vietos plėtros strategijų rengimas
Priority PRIORITY AXIS 8. PROMOTING SOCIAL INCLUSION AND COMBATING POVERTY
Invitation number 08.6.1-ESFA-T-909-01

Teikiamo projekto tikslas - didinti bendruomenių socialinę integraciją bei gerinti vietines įsidarbinimo galimybes Telšių mieste, išnaudojant gyvenamosios vietovės bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius, parengiant Telšių miesto vietos plėtros strategiją. Projekto uždaviniai:1. Parengti Telšių miesto vietos plėtros strategiją, kuria siekiama padidinti bendruomenių socialinę integraciją bei pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius Telšių mieste.2. Įtraukti vietos bendruomenes į Telšių miesto vietos plėtros strategijos parengimą;Tikslinės grupės: nekvalifikuoti, socialiai pažeidžiamų visuomenės sluoksnių bei kiti ribotų isidarbinimo galimybių Telšių miesto bedarbiai.Projekto veiklos: 1. Vietos plėtros strategijos rengimas. Telšių miesto vietos plėtros strategija bus rengiama šiais etapais:- Poreikių tyrimas;- Esamos situacijos analizė ir SSGG analizė;- Poreikių ir problemų nustatymas prioriteto tvarka;- Strategijos prioritetų, priemonių ir veiklos sričių identifikavimas, viešas aptarimas ir tvirtinimas visuotiniame narių susirinkime;- Finansinio plano parengimas ir tvirtinimas visuotiniame narių susirinkime;- Strategijos projekto pristatymas ir viešas svarstymas;- Strategijos tvirtinimas ir pristatymas Telšių regiono plėtros tarybai.2. Pristatymų ir konsultacijų su gyventojais, reikalingų Telšių miesto vietos plėtros strategijos parengimui, organizavimas. Visuose strategijos rengimo etapuose bus siekiama įtraukti Telšių miesto vietos valdžią, Telšių miesto bendruomenes ir vietos verslus į vietos plėtros strategijos rengimą. Bendruomenė bus įtraukiama į strategijos rengimą informacinių renginių (2 vnt.) metu, pateikiant informaciją vietinėje spaudoje, bei kviečiant teikti savo pastabas ir pasiūlymus apie strategijos atskirų dalių projektus.


Application information

Application receipt date: 03.08.2015
No evaluation criterion Funding status Evaluation points
1. Eligibility evaluation Yes
2. Benefit result
Project value in application: 4 317,91 Eur
Funding requested for 3 994,06 Eur

Contract information

End of the implementation period: 12.02.2016
Contract date: 18.11.2015
Contract end date: 21.04.2016
Application funding, Eur Funding, Eur Paid funding, Eur paid out funding, Eur
4 317,91 3 994,06 4 317,91 3 994,06

Project monitoring indicators

Nr Name of the monitoring indicator Unit of measure Value to be achieved Achieved value
1 Parengtos vietos plėtros strategijos Skaičius 1.00 1.00

Update date: 2022-12-03 08:07

Related items