BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

Priorities & Funding

Virtualių ugdymo(si) aplinkų naudojimas ugdytinių kompetencijų tobulinimui

No. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0038

Application status::
Nesudaryta sutartis
Executor Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio mokykla-darželis
Region Silute district
Implement IKIMOKYKLINIO IR BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ VEIKLOS TOBULINIMAS
Priority PRIORITY AXIS 9. EDUCATING THE SOCIETY AND STRENGTHENING THE POTENTIAL OF HUMAN RESOURCES
Invitation number 09.2.1-ESFA-K-728-02

Mokykloje-darželyje, siekinat tinkamai užtikrinti ugdymo kokybę, įgyvendinamas projektas „Virtualių ugdymo(si) aplinkų naudojimas ugdytinių kompetencijų tobulinimui“. Projektas skirtas spręsti problemoms, susijusioms su ugdymo kokybės gerinimu. Projekto dėka pagerės ugdymo kokybė ugdytiniams, pagerės mokytojų darbo aplinka (nauji mokymosi metodai, įranga), motyvacija, palengvės ugdymosi proceso organizavimas. Bus sukurtos įvairesnės virtualios ugdymo priemonės - ugdytojai galės individualizuoti mokymą; sukurta ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo, pasitelkus virtualias mokymosi priemones, metodika, kuri numatys, kaip tradicinį ugdymą papildyti edukacinėmis technologijomis; sukurta interatyvi sistema, kaip ugdymo priemonė, ir duomenų bazė vaikų ugdymosi pasiekimams administruoti ir tėvams informuoti; suorganizuoti mokymai mokytojams: „Informacinių komunikacinių technologijų naudojimas siekiant inovatyvumo“, „Skaitmeninio raštingumo kompetencijų tobulinimas“. Ugdytiniai turės galimybę mokytis šiuolaikiškoje, naujausių technologijų pilnoje aplinkoje, mokytojui mokymo užduotis bus galima personalizuoti, bus įtraukti visi ugdytiniai pagal individualius gebėjimus, bus atkreiptas dėmesys į vaikus, turinčius specialiuosius ugdymo(si) poreikius. Ugdytiniai galės naudotis šiuolaikinėmis technologijomis, kurti įvairius siužetus, būti aktyviais veikėjais. Tikimasi, kad projekto naudą pajus 186 mokyklos-darželio ugdytiniai, 10 mokytojų.


Application information

Application receipt date: 28.01.2019
No evaluation criterion Funding status Evaluation points
1. Eligibility evaluation No
2. Benefit result 0.00
Project value in application: 23 578,97 Eur
Funding requested for 23 107,39 Eur

Contract information

Application funding, Eur Funding, Eur Paid funding, Eur paid out funding, Eur
0,00 0,00 0,00 0,00

Related items