BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

Priorities & Funding

Žemės ūkyje išsiskiriančių/sugeriančių ŠESD kiekio nustatymo taikomieji moksliniai tyrimai.

No. 01.2.1-MITA-T-851-06-0007

Application status::
Įgyvendinimas
Executor UAB "ART21"
Region
Implement INOČEKIAI
Priority PRIORITY AXIS 1. STRENGTHENING RESEARCH AND DEVELOPMENT AND INNOVATION
Invitation number 01.2.1-MITA-T-851-06

Šio projekto tikslas yra žemės ūkyje išskiriamų/sugeriamų ŠESD kiekio skaičiavimo metodikų analizė, optimizavimas ir Lietuvos sąlygoms pritaikytos ŠESD skaičiavimo metodikos bei skaitmeninio modelio/įrankio sukūrimas.Vykdant veiklas bus siekiama atlikti teorinius ir eksperimentinius taikomuosius mokslinius tyrimus ir remiantis jų rezultatais sukurti Lietuvos žemės ūkyje išskiriamų/sugeriamų ŠESD kiekio nustatymo metodiką ir skaitmeninį modelį/įrankį.Tikimasi jog sukurtas skaitmeninis įrankis Lietuvos žemės ūkio sektoriaus ŠESD duomenų analizei ir interpretavimui padėtų vertinti kokį poveikį dabar ūkio vienetai individuliai sukelia aplinkai (klimatui), numatyti siektinus žalumo ir tvarumo rodiklius, analizuoti kokių priemonių pagalba tikslinga siekti numatytų tikslų ir skatinti Lietuvos žemės ūkio transformaciją. Tai padės įgyvendinti Lietuvos žemės ūkiui keliamą kompleksinį tikslą - kaupti žinias, diegti inovacijas, gerinti skaitmeninimą žemės ūkyje bei kaimo vietovėse ir skatinti praktinį jų taikymą.Bendrai projekto aktualumas pasižymės tuo, kad galėtų padėti Lietuvai ruošiantis priimti EU tvarumo standartus.Projektas turės pridėtinės vertės Baltijos jūros regionui, kadangi jis prisideda prie Baltijos Jūros Regiono strategijos veiksmų plano politinės srities „Inovacijos“ ir sprendžia tris iš keturių Baltijos jūros regiono problemas (užtikrinti ekologiškai tvarią aplinką, didinti regiono klestėjimą, skatinti jo prieinamumą ir patrauklumą).Projektas turės pridėtinės vertės Baltijos jūros regionui, kadangi jis prisideda prie Baltijos Jūros Regiono strategijos veiksmų plano politinės srities „Inovacijos“ ir sprendžia tris iš keturių Baltijos jūros regiono problemas (užtikrinti ekologiškai tvarią aplinką, didinti regiono klestėjimą, skatinti jo prieinamumą ir patrauklumą).


Application information

Application receipt date: 14.10.2021
No evaluation criterion Funding status Evaluation points
1. Eligibility evaluation Yes
2. Benefit result
Project value in application: 46 826,00 Eur
Funding requested for 32 778,20 Eur

Contract information

Start of the implementation period: 15.12.2021
End of the implementation period: 29.07.2022
Contract date: 10.12.2021
Application funding, Eur Funding, Eur Paid funding, Eur paid out funding, Eur
46 826,00 32 778,20

Project monitoring indicators

Nr Name of the monitoring indicator Unit of measure Value to be achieved Achieved value
1 Investicijas gavusių įmonių išlaidos MTEP veikloms Eur 600000.00 0
2 Įmonių, bendradarbiaujančių su tyrimų institucijomis, skaičius Įmonės 1.00 0
3 Subsidijas gaunančių įmonių skaičius Įmonės 1.00 0
4 Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą inovacijoms arba MTEP projektams Eur 14047.80 0

Update date: 2022-05-24 08:06

Related items