2022 m. kovo 12 d. Atnaujinimo data: 2024 m. liepos 19 d.

Ministerijų planuojamų skelbti kvietimų teikti projektų įgyvendinimo planus sąrašas.

Ministerijų parengti ir su administruojančia institucija suderinti kvietimų teikti projektų įgyvendinimo planus planai, kuriuose suplanuojami skelbti kvietimai teikti projektų įgyvendinimo planus, numatant jų preliminarias datas, finansavimo lėšas, galimus pareiškėjus ir kt. reikalavimus. 

Kvietimų teikti projektų įgyvendinimo planus sąrašą galite parsisiųsti į savo kompiuterį ir peržiūrėti MS Excel arba analogiškos lentelių tvarkymo programinės įrangos pagalba. 

 

Jungtinių projektų (JP) vykdytojų  planuojamų skelbti kvietimų teikti paraiškas finansuoti JP projektus planų sąrašas.

Pagal JP vykdytojo pateiktą informaciją parengtas kvietimų teikti paraiškas finansuoti JP projektus planas, kuriame suplanuojami kvietimai teikti paraiškas finansuoti JP projektus, numatant jų preliminarias datas, finansavimo lėšas, galimus pareiškėjus ir kt. reikalavimus. 

[[#ex]]

Lietuvos energetikos agentūra


Europos socialinio fondo agentūra


Aplinkos projektų valdymo agentūra


Nacionalinė mokėjimo agentūra

[[#ex]]

Regionų planuojamų skelbti kvietimų teikti projektų įgyvendinimo planus planų sąrašas.

[[#ex]]

Regionų planuojamų skelbti kvietimų teikti projektų įgyvendinimo planus planai

[[#ex]]

Su paskelbtais ar pasibaigusiais kvietimais ir jų informacija galite detaliau susipažinti Kvietimų puslapyje.