Jūsų asmens duomenų valdymas.

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Susipažinkite su slapukų politika.

Privatumo politika
Spausdinti

Finansavimas

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai“ finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1 (brandiesiems inovatoriams)

Nr. 01.2.1-MITA-T-851-02

Atnaujinimo data: 2019-08-22
Paskelbimo data
2018-04-27 09:00
Atnaujinimo data
2019-08-22
Priemonė
Paraiškos pateikimo terminas
2019-08-23 07:00
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma
100 000,00 Eur
Kvietimui numatytas finansavimas
3 000 000,00 Eur
Prašomas finansavimas Skirtas finansavimas
mln. Eur mln. Eur

Finansavimo skyrimas

Finansavimo tikslas

Skatinti verslą ir mokslą užmegzti pirminius kontaktus, tęsti mokslui ir verslui bendradarbiaujant jau pradėtas vykdyti mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) veiklas, skatinti įmones aktyviau vykdyti inovacinę veiklą bei pasinaudoti verslo ir mokslo bendradarbiavimo teikiamomis galimybėmis.

Finansuojamos veiklos

  • Moksliniai tyrimai ir inovacijos

Remiamos veiklos

Priemonės finansavimo sąlygų apraše nurodytos finansuojamos veiklos, skirtos pradedantiesiems inovatoriams:

1. Inovacinių čekių, skirtų techninių galimybių studijoms vykdomiems MTEP darbams ar planuojamiems vykdyti MTEP darbams atlikti, teikimas.

2. Inovacinių čekių, skirtų MTEP projektams įgyvendinti, teikimas.

Galimi pareiškėjai

Juridiniai asmenys (išskyrus mokslo ir studijų institucijas), vykdantys ar ketinantys vykdyti MTEP veiklas.

Brandusis inovatorius – pareiškėjas, paraiškos registravimo įgyvendinančioje institucijoje dieną vykdantis veiklą daugiau kaip 1 metus, turintis patirties mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) srityje (per paskutinius 3 metus yra vykdęs vieną ar daugiau MTEP projektų) ir jo metinės veiklos pajamos per paskutinius finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės kaip 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų).

Galimi pareiškėjai

  • Verslas

Atrankos būdas

Tęstinė projektų atranka

Paraiškų pateikimo būdas

Dėl kvietimo teikti paraiškas sustabdymo.

2019 m. liepos 24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė pakeitė ir nauja redakcija išdėstė Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programą  (toliau – Programa). Nauja redakcija išdėstyta Programa įsigaliojo 2019 m. liepos 31 d.

Kadangi pasikeitė strateginis dokumentas, vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 88 punktu, sustabdomas paraiškų priėmimas pagal priemonę. Paraiškų priėmimas bus atnaujintas, kai bus paskelbti pakeisti kvietimo dokumentai – priemonių projektų finansavimo sąlygų aprašai.

_______________________

Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 56 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per DMS, o jei DMS funkcinės galimybės laikinai neužtikrinamos – MITA raštu Projektų taisyklių III skyriaus 12 skirsnyje nustatyta tvarka.

Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negalės pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, MITA paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai paskelbia Projektų taisyklių 82 punkte nustatyta tvarka svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Paraiškos per DMS turi būti pateiktos MITA iki 2020 m. rugsėjo 30 d. 24:00 val.

Susiję dokumentai

Priedai

11

Redakcijos

11
Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės 
Dokumentas priimtas: 2014-10-08 Dokumento kategorija Taisyklės, Nacionaliniai teisės aktai Dokumentą priėmė: Finansų ministerija

Redakcijos

2
Aprašo 4 priedas (Inočekiai) 
Dokumentas priimtas: 2018-04-24 Dokumento kategorija Paraiškų priedų formos Dokumentą priėmė: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
Inočekių paraiškos forma (brandiesiems inovatoriams) 
Dokumentas priimtas: 2018-04-24 Dokumento kategorija Paraiškų formos Dokumentą priėmė: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

Redakcijos

2
Dotacijos sutarties forma (Inočekiai) 
Dokumentas priimtas: 2018-04-24 Dokumento kategorija Kitos formos Dokumentą priėmė: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

Priedai

1

Redakcijos

2
Techninių galimybių studijų parengimo, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugų už inovacinius čekius fiksuotųjų sumų nustatymo tyrimo ataskaita 
Dokumentas priimtas: 2016-11-28 Dokumento kategorija Supaprastinto išlaidų apmokėjimo tyrimai Dokumentą priėmė: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

Kontaktai

Visuotinės dotacijos skyriaus vyriausioji specialistė Ieva Kalpokaitė, tel. Nr. (+370) 604 79827, el. p. ieva.kalpokaite@mita.lt

Taip, įmonė laikoma brandžiu inovatoriumi, jei MTEP veiklą vykdė tik savo lėšomis ir MTEP veiklos išlaidas yra deklaravusi Statistikos departamentui. Šiuo atveju įmonė turės prie paraiškos priedų pateikti Lietuvos statistikos departamentui teiktos paskutinių 3 metų iki paraiškos registravimo įgyvendinančiojoje institucijoje dienos arba laiko nuo įmonės įregistravimo (jeigu įmonė vykdo veiklą mažiau negu trejus metus) patirtų MTEP išlaidų ataskaitos (-ų) kopijas.

Atsakymo data 2018-06-01

PVM laikomas tinkamomis finansuoti išlaidomis tuo atveju, jei projekto vykdytojas teisės aktų nustatyta tvarka neturi galimybės jo įtraukti į PVM atskaitą.

PVM laikomas netinkamomis finansuoti išlaidomis tuo atveju, jei projekto vykdytojas teisės aktų nustatyta tvarka turi galimybę jį įtraukti į PVM atskaitą ir nesvarbu, ar konkretus projekto vykdytojas faktiškai pasinaudos teise į atskaitą.

Atsakymo data 2018-06-01

Taip, pareiškėjas gali numatyti mažesnius fiksuotųjų sumų dydžius.

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės:

4281 p. „Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai, jų taikymo sąlygos (įskaitant galimybę juos keisti sudarius projekto sutartį) nustatomi projektų finansavimo sąlygų apraše (arba dokumente, kuriuo apraše nurodyta vadovautis).“

441 p. Pareiškėjas turi teisę paraiškoje numatyti mažesnius fiksuotųjų įkainių ir fiksuotųjų sumų dydžius negu projektų finansavimo sąlygų apraše nustatyti dydžiai.

Atsakymo data 2018-06-01

Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 71 straipsnio nuostatos reglamentuoja „Veiksmų tęstinumą“, t. y. 5 metus, arba mažų ir vidutinių įmonių atveju 3 metus po projekto pabaigos „negalima nutraukti gamybinės veiklos arba perkelti už programos įgyvendinimo teritorijos ribų, pakeisti infrastruktūros objekto nuosavybės teises <<...>>, iš esmės pasikeičia veiksmo pobūdis, tikslai arba įgyvendinimo sąlygos ir tai pakenkia pradiniams jo tikslams“. Todėl prototipas gali būti parduodamas pasibaigus nustatytam laikotarpiui (po 3 arba 5 metų). Taip pat, prototipas yra kuriamas su tikslu jį toliau tobulinti, o ne parduoti. Tačiau jei yra tokia situacija, kad projekto vykdytojas pats negali toliau vystyti projekto ir pagaminti bandomosios partijos, jos įvertinti ir pradėti masinę gamybą, tokiu atveju prototipo pardavimas turėtų vykti rinkos sąlygomis kaip įprastas verslo sandėris, nesuteikiant jokiai kitai šaliai išskirtinio pranašumo.

Atsakymo data 2018-06-01

Pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 439 p. „Vieno projekto fiksuotoji (-osios) suma (-os) negali viršyti 100 000 eurų“. Taigi jeigu brandusis inovatorius vieno projekto metu planuoja vykdyti mokslinių tyrimų (48 114 Eurai) ir eksperimentinės plėtros (76 252 eurai) veiklas, projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma (skiriamas finansavimas ir privatus pareiškėjo indėlis) negali viršyti 100 tūkst. Eur.

Atsakymo data 2018-06-01