BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas.

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Slapukų politika Privatumo politika

 


Sukurti produktai

884 Viso įrašų
iki
Rodyti viską
Sukūrimo data2022-05-10
VykdytojasLietuvos negalios organizacijų forumas
Sukūrimo data2022-05-10
VykdytojasLietuvos negalios organizacijų forumas

Leidinys skirtas savivaldybių, VRK, rinkimų dalyviams ir visiems rinkimų organizatoriams. Leidinyje pateikiami patarimai kaip organizuoti prieinamus rinkimus skirtingą negalią turintiems asmenims. Prie leidinio turinio prisidėjo visų negalių atstovai, bei pateikė konkrečius patarimus kaip pasiruošti bei organizuoti rinkimus, kad visų negalių atstovai galėtų juose dalyvauti lygiavertiškai ir oriai.

https://www.lnf.lt/wp-content/uploads/2020/09/Rinkimu-patarimai_2020.pdf

Sukūrimo data2022-05-10
VykdytojasLietuvos negalios organizacijų forumas

Ataskaitoje pateikiama faktinė informacija surinkta iš rinkimų stebėsenos atliktos 2020 m. rinkimų metu.  Rinkimus stebėjo LNF bei partnerių darbuotojai, taip pat savanoriai. Rinkimu metu buvo renkama informacija kaip į pateiktas rekomendacijas buvo atsižvelgta organizuojant rinkimus. Ar užtikrintos žmonių su negalia teisės.

Sukūrimo data2022-05-10
VykdytojasLietuvos negalios organizacijų forumas

Tyrimo tikslas – išsiaiškinti Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimą Lietuvoje žmonių su negalia požiuriu. Klausimai buvo derinti kartu su asociacijos nariais diskusijų metu. Apklausa viešinta įvairias kanalais, siekiant surinkti kuo įvairesnius atsiliepimus iš visos Lietuvos.

Tyrimo instrumentas.

Tyrimui atlikti buvo naudotas klausimynas, kurį sudaro 30 požymių, vertinančių negalią turinčių asmenų padėtį, požiūrį, patirtį įvairiose gyvenimo sferose (ugdymo, viešojo sektoriaus  įstaigų pasiekiamumo, sveikatos paslaugų prieinamumo ir kokybės ir kt.).

Duomenų rinkimas ir tyrimo eiga. Tyrimo metu buvo siunčiami el. laiškai su kvietimu dalyvauti apklausoje bei laiške pateikta nuoroda į apklausą. Dalyvavimas apklausoje buvo savanoriškas. Tyrimo metu el. nuorodą į apklausą paspaudė 623 asmenys. Anketos, kurios buvo pradėtos pildyti, tačiau nebaigtos, taip pat anketos, kuriose neatsakyta į sociodemografinius klausimus, į rezultatų analizę nebuvo įtrauktos. Ataskaita parengta remiantis 387 respondentų atsakymais.

Sukūrimo data2022-05-06
VykdytojasŠalčininkų rajono savialdybės administracija

Centralizuoto vaikų priėmimo į Šalčininkų rajono švietimo įstaigas informacinė sistema (toliau – IS) skirta tėvų (globėjų) prašymų pateikimui, grupių/klasių sudarymui, grupių/klasių ir jas lankančių bei pageidaujančių lankyti vaikų duomenų tvarkymui.

Asmenų priėmimas į švietimo įstaigas vykdomas IS automatiškai pagal IS užregistruotus prašymus. Prašymai pildomi elektroniniu būdu IS adresu http://svietimas.salcininkai.lt/ arba per Elektroninių valdžios vartų portalą – www.epaslaugos.lt. Priėmimas į švietimo įstaigas vykdomas kiekvienais kalendoriniais metais.

Informaciją apie planuojamą priimti į švietimo įstaigą vaikų/mokinių skaičių, klases/grupes, ugdomąją kalbą švietimo įstaigos IS tvarkytojas suveda į IS iki einamųjų metų kovo 1 d.

Pagrindinis prašymų priėmimas vyksta:

 • į ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas vyksta nuo kovo 1 d. iki balandžio 30 d.;
 • į neformaliojo vaikų švietimo mokyklas nuo balandžio 1 d. iki gegužės 31 d.

Po to organizuojamas pavienis prašymų priėmimas į laisvas vietas grupėse/klasėse.

Sukūrimo data2022-04-27
VykdytojasKauno miesto savivaldybės administracija

Šių metodinių rekomendacijų paskirtis – skatinti pokyčius valstybinių ikimokyklinių įstaigų veikloje sudarant patrauklias ir pilnavertiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo sąlygas anglakalbiams vaikams diegiant dvikalbį (lietuvių-anglų kalbų) ugdymo modelį. Metodines rekomendacijas parengė: A. Gaižutienė, E. Vainikonienė, Ž. Žiemelienė, D. Norvaišienė, R. Chebac, I. Andriuškienė,  Z. Langaitienė, R. Grinkienė, S. Grikietytė, K. Šataitienė, D. Kiliuvienė. Tikimasi, kad parengtos metodinės rekomendacijos turės išliekamąją reikšmę ir jomis galės naudotis ir kiti specialistai.

Sukūrimo data2022-04-26
VykdytojasVŠĮ Vilniaus Universiteto ligoninė Santaros klinikos

Šios diagnostikos ir gydymo metodinės rekomendacijos yra pirmosios Lietuvoje, kuriose aptariami visavertės daugiadalykės į pacientą orientuotos sveikatos priežiūros principai, kurių siūlome laikytis, teikiant sveikatos priežiūros paslaugas pacientams, sergantiems Fabry liga. Autoriai apžvelgė naujausią mokslinę literatūrą, siekdami sukurti moksliniais įrodymais pagrįstas rekomendacijas. Kadangi aptariamos ligos priklauso retų ligų kategorijai, randomizuotų klinikinių tyrimų apie šias ligas paskelbta itin mažai. Todėl šios metodinės rekomendacijos parengtos vadovaujantis klinikinių tyrimų duomenimis, tyrimų sisteminėmis apžvalgomis, metaanalizėmis, tarptautinėmis rekomendacijomis bei atskirų sričių specialistų ekspertų tarptautiniais sutarimais.

Sukūrimo data2022-04-12
VykdytojasPanevėžio „Minties“ gimnazija

Kiekvienoje veiklą tobulinančioje mokykloje patvirtintas 10-okų savivaldaus mokymo taikymas matematikos pamokose aprašas.

Projektas pradėtas vykdyti 2020 m. rugsėjo 1 d. Modelio apraše numatyta mokyklose taikyti naujovišką mokinių savivaldaus mokymo (-si) modelį. Kiekvienoje mokykloje pakoreguotas mokinių ugdymo planas: tikslinės projekto grupės 10-okams per savaitę padaugėjo 1 matematikos pamoka. Taip pat perskirstytos klasės į mažesnes grupes. Jeigu klasėse iki projekto vykdymo pradžios mokėsi 25-30 mokinių, mokinius perskirsčius, jų skaičius klasėse pamažėjo iki 20 mokinių.

Projekto modelio apraše numatyta, kad tris savaites mokiniai mokosi įprastai, o ketvirta savaitė – skirta savivaldžiam mokymuisi. Mokiniams mokytojai ketvirtąją savaitę turėjo paruošti užduočių paketus, o vaikai galėjo savarankiškai ieškoti sprendimų būdų, konsultuotis su mokytojais, tarpusavyje, ieškoti informacijos kompiuterinėmis ar kitomis priemonėmis.

Tokiu atveju buvo koreguojamas projekte dalyvaujančių mokinių pamokų tvarkaraštis.

Modelyje numatyta vertinti individualią mokinių pažangą. Kuriant modelį, numatyta modelio struktūra, kas jį vykdys, sukurtos užduotys.

Sukūrimo data2022-04-12
VykdytojasKlaipėdos Gedminų progimnazija

Raštingumo užduočių rinkinys 7-8 kl. skirtas lietuvių kalbos pamokoms, neformaliojo ugdymo užsiėmimams. Užduotys parengtos pagal projekto metu atrinktas ir skaitytas 4 lietuvių autorių knygas (D. Vaitkevičiūtė „Trise prieš mafiją“, Laura Varslauskaitė „Mano didelis mažas Aš“, Daina Opolskaitė „Ir vienąkart, Riči“, Ilona Ežerinytė „Verksnių klubas“).

Skaitydami knygą etapais mokiniai tam tinkamomis IT programomis atliko kūrinio perkūrimo, teksto suvokimo užduotis, kūrė įvairių žanrų tekstus, atliko ir kitas užduotis (rasti kalbinės raiškos priemones, sunkios rašybos žodžius, žodžius, sakinius, atitinkančius nurodytus požymius ir pan.).

Užduotys yra 3 lygių (aukštesniojo, pagrindinio, patenkinamo). Jas mokiniai turi atlikti naudodami tam tikras IT programas. Užduotys gali būti atliekamos individualiai ir grupėse.

Atlikdami tam tikras užduotis mokiniai patys sukuria interaktyvias užduotis (mokytojas būtinai turi patikrinti); galima sudaryti mokinių sukurtų užduočių banką, kad mokiniai galėtų savarankiškai tobulinti įgūdžius.

Mokytojai įrašė (įgarsino) 3 lygių  diktantus, kad mokiniai galėtų mokytis savarankiškai (parašyti diktantą ir pasitikrinti).

Yra sukurtų užduočių, skirtų bendroms (dalyvavo visų projekto mokyklų mokiniai) pamokoms (pamokos vyko nuotoliniu būdu). Mokiniai dirbdami grupėse atliko kūrybines užduotis, rezultatus pristatė kitoms grupėms.

Projekto svetainė: https://lterasmus.wixsite.com/my-site-1

Sukūrimo data2022-04-07
VykdytojasNacionalinė švietimo agentūra

Interneto naudojimo Lietuvos mokyklose situacijos analizės tikslas - esamos situacijos Lietuvos mokyklose dėl interneto naudojimo analizės atlikimas ir rekomendacijų suformulavimas, kurios apimtų plėtros, saugos, turinio naudojimo, naudotojų kompetencijos ir kt. sritis.

Tyrimo metu atlikta:

 • Užsienio šalių patirties diegiant ir eksploatuojant kompiuterių tinklus mokyklose analizė;
 • Lietuvos mokyklų prisijungimo prie interneto analizė;
 • Naudojamo turinio analizė;
 • Mokyklų vidaus tinklo analizė;
 • Saugos priemonių analizė;
 • Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikių analizė.

Analizės rezultatai:

 • pateiktos pagrįstos rekomendacijos dėl mokyklų kompiuterių tinklų, užtikrinant saugią elektroninę erdvę vaikams, plėtros Lietuvoje;
 • parengti mokyklų atrankos projekte kriterijai;

parengtas belaidžio kompiuterių tinklo infrastruktūros plėtros atrinktose mokyklose planas, nusakantis kuriose mokyklose ir kaip turėtų būti plėtojamas saugus belaidis tinklas. Plane pateikti tiek technologiniai, tiek organizaciniai diegimo aspektai.

https://wifi.lm.lt/interneto-naudojimo-lietuvos-mokyklose-situacijos-analize/

Sukūrimo data2022-04-07
VykdytojasNacionalinė švietimo agentūra

Programos tikslas – tobulinti mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, mokyklų vadovų skaitmeninio raštingumo kompetenciją ugdant saugios elektroninės erdvės mokiniams kūrimo nuostatas ir gebėjimus bei naudojantis belaidžio tinklo infrastruktūra švietimo įstaigoje.

Programos uždaviniai:

 • Tobulinti besimokančiųjų bendravimo ir bendradarbiavimo internete, saugaus informacijos ir turinio bendrinimo, tinklo etiketo įgūdžius.
 • Mokyti kurti patrauklų sąveikųjį turinį, naudojantis informacinių komunikacijos technologijų įrankiais, priemonėmis ir kitų autorių intelektine nuosavybe.
 • Plėtoti besimokančiųjų žinias apie skaitmeninį mokymą ir mokymąsi: tikslingą ugdymo turinio paiešką, atranką, kūrimą, pritaikymą, naudojimą ugdyme ir saugojimą.
 • Mokyti tikslingai, šiuolaikiškai ir kūrybiškai naudoti skaitmenines technologijas ir išteklius
  mokymui, žinių vertinimui ir įsivertinimui.

Programa skirta įvairių dalykų mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams.

Kvalifikacijos tobulinimo programa orientuota į mišrųjį mokymąsi (blended learning). Programos apimtis – 40 akademinių valandų. Iš jų 16 valandų (du užsiėmimai po 8 val.) skirti kontaktiniam mokymuisi, arba nuotoliniam mokymuisi su lektoriumi, o 24 valandos skirtos savarankiškam mokymuisi virtualioje mokymosi aplinkoje „Moodle“

Programos tobulinamos kompetencijos dera su DigCompEdu kompetencijų sąranga (https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu).

Sukūrimo data2022-03-29
VykdytojasVšĮ Vyriausybės strateginės analizės centras

MTEPI tarptautinio bendradarbiavimo analizės ataskaitoje apibendrinami STRATA (iki 2019 m. – MOSTA) 2018–2022 metais įgyvendinto projekto „Tarptautinio bendradarbiavimo moksle žemėlapio sukūrimas“ veiklų rezultatai. Projektu buvo siekiama sukurti tarptautinio bendradarbiavimo moksle žemėlapį, kuris leistų nustatyti Lietuvos MTEPI potencialą tarptautiniame kontekste ir sustiprinti Lietuvos tyrėjų pajėgumus vykdyti aukšto lygio MTEP veiklas. Ataskaitoje pateikiama priemonių visuma, kurią būtų galima pasitelkti integruojant MTEP tarptautiškumo ir tarptautinio bendradarbiavimo dėmenį į nacionalinius strateginio planavimo dokumentus ir/arba institucijų, įgyvendinančioms MTEPI politiką. Priemonių visumą sudaro: (1) įrodymų šaltiniai ir įrankiai (ekspertinis palyginamasis MTEP veiklos vertinimas, MTEP tarptautiškumą identifikuojančių rodiklių sistema ir ja pagrįstas MTEP tarptautinio bendradarbiavimo žemėlapio interaktyvus įrankis); (2) parengtos metodikos MTEP tarptautiškumo kryptims nustatyti (MTEP tarptautiškumo krypčių nustatymo metodika) bei konkursinių priemonių poveikio MTEP tarptautiškumui įvertinti (Konkursinės – programinės mokslo finansavimo priemonės poveikio vertinimo metodika).

Sukūrimo data2022-03-18
VykdytojasVilniaus lopšelis darželis „Žemyna“

Metodika ir įrankių rinkinys yra skirti vertinti vaikų nuo 2 iki 6 metų pažangą ir pasiekimus. Metodikos tikslas, - standartizuoti vertinimo procesą projekto darželiuose bei suteikti auklėtojoms realius vertinimo įrankius ir bendras sistemines gaires. Tikslaus, aiškaus, nuoseklaus ir nuolatinio vertinimo pasekoje taip pat bus sustiprintas vaikų ugdymo diferencijavimas.

Sukūrimo data2022-03-18
VykdytojasNacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma

Tyrimo tikslas – išsiaiškinti mokytojų vystomojo bendradarbiavimo (toliau – VB) tematikos žinojimo gylį, Lietuvos VB politikos supratimą ir paramą šiai politikai, VB atspindėjimą ugdyme ir priemonių mokymui reikalingumą.

Šiame tyrime dalyvavo 6 valstybinių Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų mokytojos ir mokytojai. Duomenys buvo renkami pusiau struktūruoto interviu metodu 2021 m. birželio – rugpjūčio mėn. Interviu su mokytojais vyko internetu. Klausimyną sudarė 3 dalys: pirmoji skirta išsiaiškinti bendrą mokytojų vystymosi ir VB tematikos išmanymą ir sužinoti jų palankumą šiai globaliu mastu vykdomai politikai. Antroji dalis skirta Lietuvos VB vertinimui, trečioji – VB tematikos atspindėjimo mokytojų dalykinėse pamokose ir ugdymo priemonių poreikių išsiaiškinimui.

Sukūrimo data2022-03-18
VykdytojasNacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma

Lietuvos vaikų fondas - vienas seniausių, jau daugiau kaip 30 metų veiklą vykdantis labdaros fondas Lietuvoje. Jis dirba su Lietuvos vaikais ir šeimomis, kuriems teikia įvairias socialines paslaugas bei adaptuoja Lietuvoje įtvirtinamas įvairias naujas, moksliniais tyrimais paremtas metodikas ir metodus. Fondo veiklos tikslai: labdaros, paramos ir kitokios pagalbos teikimas Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymo bei Labdaros ir paramos fondų įstatymo nustatyta tvarka fiziniams ir juridiniams asmenims tarptautinio bendradarbiavimo, žmogaus teisių apsaugos, mažumų integracijos, socialinės globos ir rūpybos, neformaliojo ir pilietinio ugdymo, sveikatos apsaugos, kultūros, švietimo ir kitose visuomenei naudingose ir nesavanaudiškomis pripažįstamose srityse. Atvejo analizė orientuojasi į skaidrumo principus Fondo humanitarinės pagalbos teikimo, programų organizavimo ir rėmimo veiklose.

Sukūrimo data2022-03-18
VykdytojasNacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma

Svarbus VB politikos komponentas yra skaidrumo užtikrinimas vykdant VB veiklas ir teikiant OPV šalims partnerėms. Skaidrumas VB politikoje labiausiai susijęs su tuo, kad bendradarbiaudamos šalys donorės ir paramos gavėjos yra įsipareigojusios užtikrinti ir aiškiai nurodyti, kad naudojami ištekliai suteikiant OPV ir vykdant VB projektus išties yra pasitelkiami maksimaliam naudos užtikrinimui tikslinėms paramos gavėjų grupėms, kurioms siekiama padėti. Ši svarba yra aiškiai suvokiama atsižvelgus į VB politikos istoriją XX amžiuje. Šiuo laikotarpiu paaiškėjo nemažai atvejų, kuomet šalys donorės ir paramos gavėjos pasitelkdavo OPV kitiems užsienio ar vidaus politikos tikslams, nesusijusiems su VB principais siekti socialinio ir ekonominio progreso, arba ši parama tiesiog būdavo prarasta dėl korupcijos bendradarbiaujančiose šalyse.

Sukūrimo data2022-03-18
VykdytojasNacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma

Tyrimo tikslas – analizuojant Lietuvos ir Baltarusijos partnerystės atvejį, akcentuoti Baltarusijos pilietinės visuomenės ir NVO veiklos ypatumus. Tyrimo uždaviniai: (1) aptarti Baltarusijos pilietinės visuomenės bruožus; (2) išskirti NVO veiklos ypatumus Baltarusijoje, atsižvelgiant į taikomas veiklos ribojimo priemones, organizacijų nykimo tendenciją; (3) aptarti Lietuvos skiriamą paramą Baltarusijos pilietinės visuomenės ir Baltarusijoje veikiančių visuomeninių organizacijų atžvilgiu; (4) apžvelgti Lietuvos Respublikoje veikiančių baltarusių NVO padėtį, iššūkius ir jų sprendimus. Tyrime aptariama Rytų partnerystė, kaip speciali Europos kaimynystės politikos rytinė dimensija, kuri, nors ir vertinama teigiamai, turi savo galimybių ribas. Pavyzdžiui, šalys partnerės yra iki šiol skirstomos į pažangių ir mažiau pažangių valstybių grupes, o padėtis Baltarusijoje nuo projekto pradžios nepakito ir net paaštrėjo. Tyrime analizuojami per pastarąjį dešimtmetį įvykę Baltarusijos pilietinės visuomenės pokyčiai. Galiausiai, atsižvelgiant į sudėtingą NVO aplinką Baltarusijoje, pristatomos Lietuvos iniciatyvos ir priemonės, kurių imtasi siekiant padėti Baltarusijos pilietinei visuomenei. Tyrime nustatoma, kad nepaisant palankios teisinės aplinkos Lietuvoje, čia netrūksta spragų, o Lietuvos strategija trečiojo sektoriaus, turinčio tarptautinį aspektą, atžvilgiu yra vis dar neapibrėžta. Tyrime vertintas laikotarpis iki 2021-ųjų pradžios. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad analizuojamos valstybės politinė padėtis yra itin nestabili, todėl duomenys, kuriais remiantis analizuota situacija Baltarusijoje, gali greitai pasikeisti.

Sukūrimo data2022-03-18
VykdytojasNacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma

Paramos vystymuisi stebėsena pristato pagrindinius terminus ir metodus vertinant OPV (OPV-oficiali parama vystymuisi), apžvelgia DAC šalių ir Lietuvos OPV tendencijas ir pasiskirstymą. Pateikiamos išvados ir tam tikros rekomendacijos Lietuvai.

Sukūrimo data2022-03-18
VykdytojasNacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma

Humanitarinė pagalba ir kiti humanitariniai veiksmai glaudžiai siejasi ir su vystomuoju bendradarbiavimu. Šiame leidinyje pristatomi humanitarinės veiklos principai ir iššūkiai, pateikiamos giluminės atvejų analizės, reflektuojant įvairius rizikos faktorius, tarptautinius interesus ir politinės valios vaidmenį humanitarinėje veikloje.

Sukūrimo data2022-03-18
VykdytojasNacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma

Globalusis švietimas vaidina itin svarbų vaidmenį globaliuose darnaus vystymosi procesuose, o tarptautinės bendruomenės pripažįstamas ir kaip švietimo kokybės garantas. Ši švietimo koncepcija jau ne vienerius metus skinasi kelią ir Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo, švietimo, jaunimo politikoje. Kokia yra esama globaliojo švietimo situacija Lietuvoje? Kas sudaro prielaidas globaliojo švietimo aktualizavimui ir plėtojimui Lietuvoje? Ar išnaudojame visas globaliojo švietimo galimybes? Ar užtikriname tinkamą globaliojo švietimo finansavimą? Šioje studijoje pabandysime į šiuos klausimus atsakyti.

Sukūrimo data2022-03-18
VykdytojasKaišiadorių r. Žiežmarių mokykla-darželis „Vaikystės dvaras“

Penkiose veiklą tobulinančiose mokyklose atlikti ugdytinių įsitraukimo į modelio taikymo procesą ir pedagogų prisitaikymo prie pakitusiosaplinko vertinimo aprašai. Medžiaga integruota į Virtualios ikimokyklinio ugdymo aplinkos formavimo pilotinį modelį.

Sukūrimo data2022-03-18
VykdytojasNacionalinė švietimo agentūra

Metodinio leidinio ir fimo „Bendrojo ugdymo mokytojų komunikacijos ir informacijos valdymo kompetencijos tobulinimas “ paskirtis - suteikti bendrojo ugdymo mokytojams informacijos, metodinių rekomendacijų, kaip įsivertinti, ugdytis, nuolat tobulinti komunikacijos ir informacijos valdymo kompetenciją. Šis leidinys veda į įvairiapusiškos komunikacijos ir informacijos valdymo kompetencijos pažinimą, savo veiksmų analizę, kompetencijos tobulinimo žingsnių planavimą, įgyvendinimą, refleksiją. Leidinyje siūloma atlikti praktines veiklas bei „dekonstruoti“ nusistovėjusius mitus apie komunikaciją ir informaciją, atlikti gilesnį tobulinimosi darbą savarankiškos veiklos skiltyje.

Metodinį leidinį parengė dr. Aistė Ragauskaitė (tiekėjas VŠĮ „Pažangos projektai“)

Metodinis leidinys https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/16901 

Metodinis filmas https://mokytojotv.emokykla.lt/2021/12/nacionaline-svietimo-agentura-metodinis_20.html

Sukūrimo data2022-03-18
VykdytojasKaišiadorių r. Žiežmarių mokykla-darželis „Vaikystės dvaras“

Virtualios ikimokyklinio ugdymo aplinkos formavimo pilotinis modelis, paremtas virtualios ikimokyklinio ugdymo aplinkos švietimo filosofija STEAM. Sukurtas inovatyvus modelis, pagal kurį ikimokyklinio ugdymo procesas labiau motyvuotas, skatinantis greitesnį vaikų vystymąsi ir jų raidą, talentų ugdymą.

Sukūrimo data2022-03-18
VykdytojasViešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

Raida – tai sudėtingas psichomotorinių funkcijų procesas prasidedantis nuo vaisiaus užuomazgos ir besitęsiantis visą žmogaus gyvenimą. Kiekvieno vaiko raida yra nepaprastai individuali, bet jai būdingi ir tam tikri dėsningumai. Raidos sutrikimas yra funkcinė diagnozė. Ji neparodo etiologijos ir nepakeičia klinikinės diagnozės.

Pagal 2015 m. kovo 23 d. LR SAM įsakymu Nr. V-383 patvirtintą Psichomotorinės raidos tikrinimo aprašą visų vaikų raida turi būti privalomai tikrinama nuo 3 mėn. iki 48 mėn. Atlikęs šį tikrinimą šeimos gydytojas ar vaikų ligų gydytojas turi nukreipti vaikus išsamesniam raidos vertinimui gydytojui specialistui ar vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos specialistų komandai išsamiam ištyrimui. Ankstyva diagnozė labai svarbi vaiko raidos sutrikimo išeičiai. Labai svarbu anksti pastebėjus raidos sutrikimo požymius pradėti taikyti reabilitaciją.

Tobulinimo programos tikslas – supažindinti pirminės sveikatos priežiūros specialistus su psichomotorinės raidos tikrinimo metodika, jos praktiniu taikymu ir ankstyvais raidos sutrikimų požymiais.

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Vaiko raidos centro specialistai parengė mokymo programą „Psichomotorinės raidos tikrinimas ir ankstyvas raidos sutrikimų nustatymas“, skirtas šeimos gydytojams, vaikų ligų gydytojams, bendrosios praktikos slaugytojams, bendruomenės slaugytojams, dirbantiems pirminės sveikatos priežiūros įstaigose.

Mokymo programą 2021 m. spalio 4 d. posėdyje, Protokolo Nr. 2021/P-2 patvirtino Lietuvos socialinės pediatrijos draugijos taryba.

Mokymo programoje aprašoma:

 • Raidos sutrikimų priežastys ir rizikos faktoriai.
 • Psichomotorinės raidos tikrinimo metodai ir ankstyvos reabilitacijos sistema.
 • Ankstyva raidos sutrikimų diagnostika: judesių raidos sutrikimai.

Ankstyva raidos sutrikimų diagnostika: pažintinės ir socialinės – emocinės raidos sutrikimai.

http://www.vaikuligonine.lt/projektai/europos-sajungos/europos-sajungos-socialinio-fondo-finansuojami-projektai/

Sukūrimo data2022-03-18
VykdytojasViešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Vaiko raidos centro specialistai parengė metodines rekomendacijas „Neišnešiotų naujagimių raidos priežiūra ir ilgalaikis stebėjimas“.

Šios metodinės rekomendacijos skirtos sveikatos apsaugos, švietimo, socialinės sistemos darbuotojams ir kitiems specialistams, gydantiems, slaugantiems, prižiūrintiems bei ugdantiems kūdikius, kurie yra gimę neišnešioti, ir teikiantiems pagalbą jų šeimoms. Metodinėse rekomendacijose pateikiama išsami informacija apie neišnešiotų naujagimių ligas ir būkles, turinčias įtakos tolimesnei šių vaikų raidai, apie jų raidos ypatumus bei raidos stebėjimo pirmaisiais gyvenimo metais tvarką.

Šiose rekomendacijose  bene pirmą kartą lietuvių kalba plačiau išdėstyti neišnešiotų vaikų savireguliacijos ir elgsenos, miego ir maitinimosi, sensorikos ir motorinės raidos ypatumai bei galimi kylančių sunkumų sprendimo būdai. Taip pat aptariama psichoemocinė šeimos krizė, gimus neišnešiotam vaikui, ir pristatomi pagalbos šeimai metodai.

Metodines rekomendacijas 2021 m. spalio 4 d. posėdyje, Protokolo Nr. 2021/P-2 patvirtino Lietuvos socialinės pediatrijos draugijos taryba.

Metodinėje rekomendacijoje aprašoma:

 • Neišnešiotų gimusių vaikų raidos ypatumai;
 • Neišnešioto naujagimio raidos stebėjimas pirmaisiais metais;
 • Psichologiniai neišnešiotumo aspektai;
 • Neišnešiotų naujagimių motorinės raidos ypatumai;
 • Neišnešioto vaiko sensomotorinė raida, savireguliacija, elgsena.

http://www.vaikuligonine.lt/projektai/europos-sajungos/europos-sajungos-socialinio-fondo-finansuojami-projektai/