Jūsų asmens duomenų valdymas.

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Susipažinkite su slapukų politika.

Privatumo politika

Sukurti produktai

154 Viso įrašų
iki
Rodyti viską
Sukūrimo data2019-04-05
VykdytojasVilniaus pramonės ir verslo asociacija
Sukūrimo data2019-04-05
VykdytojasVilniaus pramonės ir verslo asociacija
Sukūrimo data2019-04-05
VykdytojasVilniaus pramonės ir verslo asociacija
Sukūrimo data2019-04-05
VykdytojasVilniaus pramonės ir verslo asociacija
Sukūrimo data2019-04-05
VykdytojasVilniaus pramonės ir verslo asociacija
Sukūrimo data2019-04-05
VykdytojasVilniaus pramonės ir verslo asociacija
Sukūrimo data2019-04-05
VykdytojasViešoji įstaiga „Vilties žiedas“
Sukūrimo data2019-04-04
VykdytojasKlaipėdos valstybinė kolegija
Sukūrimo data2019-04-04
VykdytojasKlaipėdos valstybinė kolegija
Sukūrimo data2019-04-04
VykdytojasKauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Sukūrimo data2019-03-04
VykdytojasLygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

VšĮ „Diversity Development Group“ 2017-2018 m. 10-yje Lietuvos savivaldybių atliko kokybinį tyrimą apie tai, kaip savivaldoje vykdoma lyčių lygybės politika. Tyrimo metu apklaustas 71 respondentas, tarp kurių buvo savivaldybių merai, administracijos direktoriai, švietimo ir socialinių paslaugų skyriaus vedėjai, įmonių ir nevyriausybinių organizacijų atstovai. Tyrimo metu taip pat atlikta savivaldybių strateginių dokumentų analizė, apžvelgti tarptautiniai tyrimai bei užsienio valstybių gerosios praktikos, pateiktos kokybinio tyrimo išvados ir rekomendacijos. Kokybinio tyrimo ataskaita ir tyrėjų rekomendacijos skirtos savivaldos atstovams, sprendimų priėmėjams ir politikams, viešosios politikos formuotojams, viešojo administravimo sektoriaus darbuotojams, lyčių lygybės ekspertams ir mokslininkams, tyrinėjantiems viešojo administravimo sritį.

Sukūrimo data2019-03-04
VykdytojasLygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba kartu su projekto partneriais išleido savivaldybėms skirtą vadovą „Lyčių lygybės vadovas savivaldybėms: nuo A iki Z“, padėsiantį tinkamai įgyvendinti lyčių lygybės integravimo strategiją. Leidinyje trumpai, aiškiai ir labai suprantamai išdėstyti žingsniai, nuo ko reikėtų pradėti siekiant užtikrinti lygiavertį moterų ir vyrų gyvenimą. Integruojant ir užtikrinant lyčių lygybę vietos lygmeniu, savivaldybės privalo atsižvelgti į tai, kad jos yra ne tik viešųjų paslaugų teikėjos, bet ir dideli darbdaviai, tad būtina atkreipti dėmesį ir į darbuotojų interesus. Iš kitos mokomosios medžiagos šis vadovas išsiskiria tuo, kad jis parašytas lengvu stiliumi, savivaldybių darbuotojams padedančiu įsijausti į labai konkrečias ir kasdieniškas situacijas. Teisiniai įsipareigojimai ir ekspertų patikrinta metodika išdėstoma iš savivaldybėje dirbančios vyresniosios specialistės, kuriai staiga priskiriamos lyčių lygybės koordinatorės pareigos, perspektyvos. Leidinys yra rekomendacijų paketas, skirtas specialistams, sprendimų priėmėjams, viešosios politikos formuotojams ir visiems viešojo administravimo sektoriaus atstovams, prisidedantiems prie strateginio planavimo ir atitinkamų dokumentų rengimo.

Sukūrimo data2019-02-26
VykdytojasUžkrečiamųjų ligų ir AIDS centras
ProjektasVisuomenės informavimas, sergančiųjų tuberkulioze ir jų šeimos narių mokymai tuberkuliozės profilaktikos ir kontrolės klausimais

Rekomendacijų tikslas – suteikti žinių apie TB epidemiologinę situaciją, užsikrėtimo būdus, užsikrėtimo ir susirgimo riziką didinančius veiksnius bei TB profilaktiką. Siekiama, kad sergantiesiems TB, jų šeimos nariams ir asmenims, turėjusiems artimą sąlytį su atvira TB bei sveikatos priežiūros specialistams suteiktos žinios padidintų TB ankstyvosios diagnostikos apimtis ir paankstintų gydymo pradžią, pagerėtų sergančių asmenų atsakomybė dėl gydymo režimo laikymosi, sumažėtų TB sergamumas ir mirtingumas Lietuvoje. Metodinėse rekomendacijose apžvelgtos pažeidžiamų asmenų rizikos grupės ir pateikti kitų šalių gerosios praktikos pavyzdžiai darbui su jomis.

Sukūrimo data2019-02-22
VykdytojasKauno Aleksandro Puškino gimnazija

UAB Baltijos lyderystės ugdymo instituto, kartu su projekte dalyvaujančių mokyklų atstovais, parengto „Geros matematikos pamokos standarto pagal LEAN in TEAM metodologiją“ paskirtis yra, remiantis inovatyvia tarptautine praktika, moksline literatūra bei projekto mokyklose sukaupta patirtimi, padėti spręsti dvi kertines problemas, kurios trukdo moksleiviams siekti geresnių rezultatų mokantis matematikos. Tos dvi priežastys yra motyvacijos mokytis matematikos (matematikos įprasminimo) trūkumas ir nuolatinio matematikos pamokos tobulinimo stoka. Geros matematikos pamokos standartas leidžia mokyklų vadovams ir matematikos mokytojams visapusiškai įvertinti matematikos pamokos kokybę, ją nuolat tobulinti, ir siekti kad gerosios praktikos būtų taikomos visose matematikos pamokose. Šis geros matematikos pamokos standartas yra orientuotas į bendrojo lavinimo mokyklų matematikos mokytojus, mokyklų vadovus, metodinių grupių narius ir visas suinteresuotas šalis, kurioms rūpi matematikos pamokų kokybė bei moksleivių pasiekimai. Tikimasi, kad parengtas standartas turės išliekamąją reikšmę ir ja galės naudotis ir kiti specialistai.

Sukūrimo data2019-02-22
VykdytojasUtenos Krašuonos progimnazija
ProjektasMatematinė papildyta realybė

Virtualioje užduočių saugykloje (Google Diske), patalpinta ne mažiau kaip 140 integruoto turinio užduočių, kurių pagrindas - pagrindinio ugdymo matematikos bendrosios programos 7-8 kl. Užduotis kūrė veiklą tobulinančių mokyklų informacinių technologijų, matematikos ir kitų dalykų mokytojai papildomu darbo laiku, atlikę tiesiogines pareigas. Užduočių kūrimui švietimo įstaigų darbuotojai taikė skaitmeninio raštingumo įgūdžius, įgytus mokymo programos metu. Integruotų užduočių kūrimui ir atlikimui buvo naudojami mobilūs įrenginiai, papildytos realybės programa „AURASMA“, geografinių IS programinė įranga ir debesų technologija paremta erdvinių duomenų valdymo sistema ArcGIS Online.

Integruotos užduotys parengtos taip, kad atlikdami jas mokiniai naudotų kuo daugiau mobilių programėlių, leidžiančių tobulinti informacinius technologinius gebėjimus, ugdančių bendravimo, bendradarbiavimo kompetencijas, kūrybiškumą, viešąjį kalbėjimą, dalykinių ir praktinių žinių siejimą. Visos užduotys susietos su aplinka, mokinių patirtimis, gyvenimiškomis situacijomis. Matematikos turinio integravimas su kitais mokomaisiais dalykais padeda suvokti matematikos pritaikomumą, kelia matematikos mokymosi motyvaciją. Sukurta virtuali mokymo/si užduočių bazė prisideda prie Geros mokyklos kūrimo.

 

Nuoroda į parengtas užduotis

https://drive.google.com/drive/folders/1a6gYIF2UCXqLutNLvuUgO2MS3f145Psw

 

Sukūrimo data2019-01-30
VykdytojasValstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
ProjektasĮstaigų vadovų lyderystės stiprinimas

Remiantis ES valstybių narių aukštesniosios valstybės tarnybos ir aukščiausiųjų kategorijų valstybės tarnautojų (Lietuvoje tai 18 – 20 kategorijų valstybės tarnautojai, toliau – AV) bei įstaigų vadovų kompetencijų valdymo gerąja patirtimi, identifikuoti pasiūlymai Lietuvos AV ir įstaigų vadovų kompetencijų valdymo sistemai, kuri galėtų būti taikoma Lietuvos valstybės tarnyboje.

Sukūrimo data2019-01-29
VykdytojasViešoji įstaiga „Socialinių mokslų kolegija“
ProjektasAktyvus pilietiškumas: tavo balsas svarbus

Visuomenės dalyvavimas valstybės ir savivaldybių institucijoms priimant sprendimus skatina pilietinės visuomenės formavimąsi, kartu ugdo ir pačių piliečių atsakomybę už savo teisių realizavimą, o tai užtikrina demokratijos plėtrą. Lietuvos Respublikos Konstitucija kaip aukščiausią galią turintis, pagrindinis teisės aktas įtvirtina pamatines tiek piliečių, tiek kitų asmenų teises. Taip pat nustato bendruosius principus, užtikrinančius asmenų dalyvavimą viešųjų reikalų tvarkyme, sprendimų priėmime. Piliečiai ir kiti asmenys įsitraukti į valstybės gyvenimą, valdžios sprendimų priėmimą ir jame dalyvauti gali tiek kaip atskiri individai, tiek susibūrę į nevyriausybines organizacijas (NVO), kurių bent vienas iš siekių yra spręsti klausimus, problemas, aktualias ne tik siauram jos narių ratui, bet svarbias ir atstovaujamai platesnei grupei ar visai visuomenei. Šiuo atveju leidinyje bus skiriama nemažai dėmesio NVO sampratos, teisinių formų, steigimo bei valdymo atskleidimui. Todėl ir šis leidinys suskirstytas į skirtingas dalis, pirmiausia aptariant pamatines nuostatas, įtvirtinančias piliečių bei kitų asmenų teisę dalyvauti valstybės valdyme bei valdžios sprendimų priėmime. Toliau bus aptariama, kaip yra suprantama nevyriausybinė organizacija Lietuvoje, koks jos teisinis statusas, bei aptariami steigimo bei valdymo teisiniai bei praktiniai aspektai. O vėlesnėse dalyse atskleidžiami atskiri dalyvavimo sprendimų procese būdai, kaip piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos teisė, peticijos teisės ir pan. Paskutiniuose skyriuose atskleidžiami praktiniai mechanizmai, siekiant užtikrinti informacijos iš valdžios institucijų gavimą bei pateikimą, bei valdžios institucijų sprendimų teisėtumo kontrolę. Metodinėje priemonėje pateikiami praktiniai pavyzdžiai, kaip teikti siūlymus valstybės ir savivaldybių institucijoms, kaip juos įforminti, kaip rengti ir teikti įvairius pranešimus bei skundus, kaip rengti peticijas, organizuoti agitacines akcijas ir pan. Ji tarnaus kaip praktinis įrankis, siekiant efektyvinti ir aktyvinti NVO ir vietos bendruomenės dalyvavimą viešojo valdymo procesuose. Metodinėje priemonėje taip pat pateikiamos edukacinės užduotys, padedančios gilinti organizacijų narių žinias ir kompetencijas.

Sukūrimo data2019-01-18
VykdytojasUgdymo plėtotės centras
ProjektasBendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme

Norint sėkmingai įgyvendinti informatikos turinį pradiniame ugdyme, reikia kuo tiksliau identifikuoti galimus sunkumus ir iššūkius. Šiuo metu, kai informatika dar nėra privalomai integruojama į pradinį ugdymą visos šalies mastu, yra labai palankus metas ištirti, ar mokytojai per pamokas jau ugdo tam tikrų informatikos sričių mokinių gebėjimus ir kurias sritis jie pasirenka, o taip pat išsiaiškinti, kurių informatikos sričių mokymui mokytojams reikėtų daugiau pagalbos ir kompetencijos tobulinimo.

Atliktas Lietuvos pradinio ugdymo programas įgyvendinančių mokyklų potencialo ir pasirengimo įgyvendinti integruotą informatikos programą pradiniame ugdyme tyrimas, taikant kiekybinį metodą internetinės apklausos būdu. Tyrimo tikslinė grupė – pradinių klasių mokytojai. Tyrimo klausimynas sudarytas iš 38 klausimų, suskirstytų į 5 grupes: Informacija apie pradinių klasių mokytoją ir mokyklą, Pamokose taikoma aparatinė įranga ir edukacinės priemonės, Mokinių gebėjimų ugdymas, Neformaliojo ugdymo veiklos, Mokytojų skaitmeninio raštingumo / dalykinės kompetencijos tobulinimas. Anketą sudarė dichotominiai, atviri ir uždari klausimai, ne visi klausimai buvo privalomi.

Pagal klausimyną suprojektuotos internetinės anketos adresas buvo išsiųstas visų Lietuvos savivaldybių švietimo padalinių vadovams. Atsakymus į anketos klausimus pateikė 1342 pradinių klasių mokytojai (t. y. 20,8 % Lietuvos pradinių klasių mokytojų) iš 52 savivaldybių (t.y. 86,7 % Lietuvos savivaldybių).

Gauti rezultatai bus naudojami pritaikant kvalifikacijos tobulinimo programas visuotiniam diegimui, planuojant konsultacijų aprėptį ir turinį visuotinio programos diegimo etape.

Sukūrimo data2019-01-18
VykdytojasKauno ,,Šilo“ pradinė mokykla
ProjektasLietuvių kalbos ugdymo kokybės gerinimas pradinėse mokyklose taikant integralaus ugdymo principus bei įtraukiant mokyklų bendruomenes

Gerosios praktikos vadove išanalizuota šalies ir užsienio patirtis dėl rašymo mokymo 1-4 klasėse ir pateiktos metodinės mokymo ir vertinimo rekomendacijos ir gerosios praktikos pavyzdžiai, dėl rašymo kokybės tobulinimo ir pasiekimų gerinimo.

 

 

Sukūrimo data2019-01-14
VykdytojasLietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
Projektas„Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinimo gerinimas bei Lietuvos viešojo valdymo institucijų ir jų darbuotojų gebėjimų stiprinimas“

Šiose gairėse yra nustatyti pagrindiniai Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo principai, nurodantys, kaip institucijoms įsitraukti, kaip tinkamai parengti strateginius dokumentus bei įsitraukti ir aktyviai dalyvauti tarptautinėse vystomojo bendradarbiavimo programose ir projektuose. Gairėse numatytos Lietuvos prioritetinės tematinės sritys, svarbiausios užsienio šalys-partnerės ir atitinkamų vystomojo bendradarbiavimo institucijų fondai, kurių pagalba galima būtų finansuoti projektus Lietuvai prioritetinėse srityse svarbiausiose šalyse-partnerėse.

Sukūrimo data2019-01-03
VykdytojasLietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
Projektas„Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinimo gerinimas bei Lietuvos viešojo valdymo institucijų ir jų darbuotojų gebėjimų stiprinimas“

Ši praktinė brošiūra yra naudingas įrankis Lietuvos viešojo valdymo institucijoms ir jų darbuotojams, siekiant rasti informaciją apie tarptautines vystomojo bendradarbiavimo programas ir Lietuvos viešojo valdymo institucijų galimybes jose dalyvauti.

Sukūrimo data2019-01-02
VykdytojasVilniaus pramonės ir verslo asociacija
ProjektasProfesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimas sektoriuje "Aplinkosauga, Gamyba ir perdirbimas, Inžinerija ir inžinerinės profesijos"

Programos paskirtis – tobulinti profesijos mokytojų medienos gaminių projektavimo ir gamybos technologines kompetencijas. Apklausos metu buvo išsiaiškintas mokytojų poreikis įgyti medienos gaminių projektavimo ir gamybos technologines kompetencijas: susipažinti su medienos gaminių projektavimo ir gamybos technologinių procesų organizavimu Lietuvos įmonėse, medienos gaminių projektavimo ir gamybos technologijų naujovėmis bei plėtros tendencijomis Lietuvoje ir užsienyje, tobulinti grafinio langų, durų ir laiptų projektavimo, konstravimo specialiomis programomis, langų, durų ir laiptų gamybos staklėmis su kompiuterizuota įranga technologines kompetencijas.

Programa susideda iš dviejų bendrųjų ir vieno specialiojo modulių. Siekdamas gauti programos baigimo pažymėjimą, profesijos mokytojas turi baigti mokymą pagal  abu bendruosius ir specialųjį modulius. Bendra programos trukmė mokytojui - 84 akademinės valandos.

Programos tikslinė grupė (dalyviai) – profesinio mokymo įstaigų profesijos mokytojai, rengiantys specialistus medienos pramonei ir mokinantys projektuoti bei gaminti medienos gaminius.

http://pmdtkt.kpmpc.lt/medienos-pramones-sektorius/

Sukūrimo data2019-01-02
VykdytojasŠvietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras
ProjektasInovacijos vaikų darželyje

Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse diegiamas Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas ir atnaujinta Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa, kurie keičia požiūrį į ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo kokybę bei rezultatus. Tyrimo tikslas –atskleisti, kokias pažangias inovatyvias pedagogines praktikas, ugdymo metodus bei ugdymo priemones taiko pedagogai ir kokių priemonių labiausiai pasigendama įgyvendinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.
Vykdant tyrimą taikyta mišri kiekybinių ir kokybinių tyrimų strategija. Tyrimą sudarė du tarpusavyje susiję etapai. Pirmiausia atliktas kiekybinis tyrimas, kurio metu išsiaiškinta šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo srityje įgyvendinamų pažangių praktikų ir inovacijų situacija, nustatytos sritys, kuriose ugdymo kokybė aukštesnė ir kuriose pedagogams reikia daugiau paramos, atskleistas pažangių praktikų poveikis vaikų pasiekimams ir ugdymosi kokybei, pedagogų profesiniam tobulėjimui ir šeimų poreikių tenkinimui.
Buvo atliktas kokybinis tyrimas, siekiant atskleisti vertingas pažangias praktikas, jų poveikį ugdymo kokybės kaitai, inovacijų vadybos ypatumus, inovatyvių pedagoginių praktikų paieškos, kūrimo ir įgyvendinimo barjerus bei paramos poreikį įstaigoms.
Tyrimo imtis - 5374 respondentai Lietuvos valstybinių ir privačių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas įgyvendinančių įstaigų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo pedagogai, kiti pedagoginiai darbuotojai, ugdytinių tėvai arba globėjai.
Apibendrinant tyrimą galima teigti, kad pedagogai pripažįsta naujovių diegimo poveikį vaikų ugdymui, jų pasiekimams ir kompetencijoms, pedagogų profesiniam tobulėjimui.
Tyrime lyginama didmiesčių, miestų ir kaimų, dirbančių valstybinėse bei privačiose ugdymo įstaigose, pedagogų nuomonė apie inovatyvių priemonių, veiklų ir būdų įgyvendinimą.
Kiekybinis tyrimas atskleidė pažangias pedagogines praktikas skatinančius veiksnius (švietimo politikos, vadybiniai ir metodiniai veiksniai; vaikų, tėvų ir pedagogų keitimosi inovatyviomis idėjomis veiksniai) bei inovatyvių pedagoginių praktikų įgyvendinimo trukdžius (trukdžiai, susiję su įstaigos struktūra, finansais, personalo kvalifikacijos tobulinimu, trukdžiai, susiję su pedagogų amžiumi, motyvacija ir gebėjimais, trukdžiai, susiję su inovacijų stokojančia įstaigos kultūra bei vadovų ir tėvų palaikymo stoka).
Kokybinis tyrimas atskleidė, kad ikimokyklinio ugdymo įstaigose įgyvendinamos tiek STEAM, tiek ir Darnios plėtros įvairios inovatyvios veiklos, naudojamos modernios priemonės ir taikomi inovatyvūs ugdymo būdai. Tyrimas išryškino skirtingus pedagogų gebėjimus kurti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo inovatyvias veiklas ir praktikas ir nepakankamą pedagogų orientavimąsi į vaikų ugdymo(si) rezultatus (pasiekimus ar kompetencijas).
Vadybinių inovacijų kūrimo ir sklaidos aspektų tyrimas atskleidė, kad inovacijos šiame sektoriuje daugeliu atveju yra kuriamos, inicijuojamos pačių pedagogų, kuriuos skatina vadovai, savivaldybių ar kitų institucijinicų ijuojami projektai, konkursai ir pan. Įvardinti ir neigiami aspektai inovacijų vadybos srityje (pvz. stokojama bendradarbiavimo su universitetais, tobulintina pedagogų profesinio augimo sistema, projektų iniciavimo ir partnerių paieškos bazė ir kt.)
Tyrimo ataskaitoje pateiktos išvados ir rekomendacijos dėl metodinės medžiagos priemonių rinkinių pedagogams, įgyvendinantiems ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.

 

 

Sukūrimo data2018-12-06
VykdytojasPanevėžio miesto savivaldybės administracija
ProjektasPaslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono savivaldybėse

Vartotojų pasitenkinimo viešosiomis/ administracinėmis paslaugomis savivaldybėse Tyrimas buvo atliktas Panevėžio miesto savivaldybėje. Tyrimo tikslas buvo nustatyti vartotojų pasitenkinimą savivaldybių teikiamomis/ administruojamomis paslaugomis. Jo klausimynas buvo sudarytas remiantis 2009 m. Vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtinta Viešųjų paslaugų vartotojų patenkinimo indekso apskaičiavimo metodika“.

Sukūrimo data2018-12-06
VykdytojasPanevėžio miesto savivaldybės administracija
ProjektasPaslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono savivaldybėse

Vartotojų pasitenkinimo viešosiomis/ administracinėmis paslaugomis savivaldybėse Tyrimas buvo atliktas Panevėžio rajono savivaldybėje. Tyrimo tikslas buvo nustatyti vartotojų pasitenkinimą savivaldybių teikiamomis/ administruojamomis paslaugomis. Jo klausimynas buvo sudarytas remiantis 2009 m. Vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtinta Viešųjų paslaugų vartotojų patenkinimo indekso apskaičiavimo metodika“.