2023-07-14 Nr. 02-062-K | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija | Aprašas

Kvietimas parengtas vadovaujantis 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklos „Alternatyvaus kuro diegimas pramonės įmonėse Kauno, Šiaulių ir Telšių regionuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašu (toliau – PFSA), patvirtintu Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2023 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. 4-373 „Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 4-861 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, ir Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos pateiktu Kvietimų teikti projektų įgyvendinimo planus planu.


 • Aprašo 3 priedas (Word formatas)
  Forma
  2023-07-14 Nr. 02-062-K | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • PFSA 3 priedas pildymui (MS Excel formatu) (Atnaujintas 2023-09-13)
  Forma
  2023-07-14 Nr. 02-062-K | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • SVV statuso deklaracija
  Forma
  2023-07-14 Nr. 02-062-K | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • Iš dalies užpildytos PĮP formos pavyzdys
  Forma
  2023-07-14 Nr. 02-062-K | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • Numatomas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, rodiklio kodas R-05-001-01-04-02-12 (R.B.2.2029)
  Forma
  2023-07-14 Nr. 02-062-K | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • Metinis pirminės energijos suvartojimo kiekis (iš kurio: būstai, viešieji pastatai, įmonės, kita), rodiklio kodas R-05-001-01-04-02-07 (R.B.2.2026)
  Forma
  2023-07-14 Nr. 02-062-K | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • Paramą gavusiuose subjektuose sukurtos tvarios darbo vietos, projekto kodas, rodiklio kodas R-05-001-01-04-02-27 (R.S.2.3044)
  Forma
  2023-07-14 Nr. 02-062-K | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • Privačiosios investicijos, papildančios viešąją paramą (iš kurių: dotacijos, finansinės priemonės, rodiklio kodas R-05-001-01-04-02-03(R.B.2.2002)
  Forma
  2023-07-14 Nr. 02-062-K | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • Paramą dotacijomis gavusios įmonės, rodiklio kodas P-05-001-01-04-02-31 (P.B.2.0002)
  Forma
  2023-07-14 Nr. 02-062-K | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • Paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai mažos, mažosios, vidutinės ir didelės), rodiklio kodas P-05-001-01-04-02-26 (P.B.2.0001)
  Forma
  2023-07-14 Nr. 02-062-K | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Atnaujinimo data: 2023 m. rugsėjo 14 d.