2024-02-29 Nr. 02-039-K | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija | Aprašas

Kvietimas parengtas vadovaujantis 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklos „Sudaryti sąlygas tvariai pramonės MVĮ transformacijai“ poveiklės „Skatinti inovatyvių aplinkai draugiškų, t. y. tvarių produktų gamybą skatinančių, technologijų kūrimą, demonstravimą pramonės MVĮ (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“ projektų finansavimo sąlygų aprašu (toliau – PFSA), patvirtintu Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2023 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 4-451, PFSA pakeitimu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro,  2023 m. rugpjūčio 30d. įsakymu Nr. 4-467  ir Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos pateiktu Kvietimų teikti projektų įgyvendinimo planus planu. • Dalinai užpildyta pavyzdinė PĮP forma (atnaujinta 2024-04-15)
  Forma
  2023-10-24 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • Vidines inovacijas vykdančios labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės - R-05-001-01-04-02-06
  Forma
  2023-08-31 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • Privačiosios investicijos, papildančios viešąją paramą (iš kurių: dotacijos, finansinės priemonės) - R-05-001-01-04-02-03
  Forma
  2023-08-31 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • Paramą dotacijomis gavusios įmonės - P-05-001-01-04-02-31
  Forma
  2023-08-31 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • Paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai mažos, mažosios, vidutinės ir didelės) - P-05-001-01-04-02-26
  Forma
  2023-08-31 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • Pareiškėjo (partnerio) / projekto vykdytojo įnašo šaltinių užtikrinimo vertinimo metodika
  Forma
  2023-08-31 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • Atmintinė dėl SVV statuso ir sunkumų vertinimo (rekomenduojama pateikti su PĮP)
  Forma
  2023-08-31 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija pildymui
  Forma
  2023-08-31 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • MTEP verslo plano priedas: finansinis planas
  Forma
  2023-08-31 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • MTEP verslo plano priedas: 1B (vykdant patentavimo veiklą)
  Forma
  2023-08-31 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • MTEP verslo plano priedas: 1A (vykdant MTEP veiklas) - atnaujinta 2024-02-29
  Forma
  2023-08-31 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • MTEP verslo planas
  Forma
  2023-08-31 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • PFSA 4 priedas
  Forma
  2023-08-31 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • PFSA 1 priedas
  Forma
  2023-08-31 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Atnaujinimo data: 2024 m. balandžio 15 d.