2023-11-23 Dokumentą priėmė: Vidaus reikalų ministerija | Projektų atrankos kriterijai

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija parengė ir viešam aptarimui teikia 2022–2030 metų Viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 01-004-08-04-01 „Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą“ veiklos „Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros (BIVP) metodo taikymas: parama vietos plėtros strategijų įgyvendinimui“ projektų atrankos kriterijų projektus.

Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2023 m. gruodžio 8 d. (imtinai) el. paštu: indre.barciene@vrm.lt  


Dokumento priedai
Konsultacijų pažyma
2023-12-11 | Dokumentą priėmė: Vidaus reikalų ministerija
Atnaujinimo data: 2023 m. gruodžio 11 d.