2024-01-29 Nr. 1K-31 | Dokumentą priėmė: Finansų ministerija | Forma Aktuali redakcija

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų LR finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237,  3 priedas.

2024-01-29 d. Finansų ministro įsakymu 1K-31 pakeista dokumento versija.(Aktuali redakcija, galiojanti nuo 2024-01-30 d.).



Dokumento priedai
Projekto vykdytojo pasižadėjimas (forma)
Forma
2024-01-31 | Dokumentą priėmė: Finansų ministerija

2024-01-29 d. Finansų ministro įsakymu 1K-31 patvirtinta dokumento versija.(Aktuali redakcija, galiojanti nuo 2024-01-30 d.).

Atnaujinimo data: 2024 m. birželio 11 d.