2022-12-14 Dokumentą priėmė: Finansų ministerija | Projektų atrankos kriterijai

Stebėsenos komiteto 2022-05-31 d. posėdžiui teikiamas svarstyti ir tvirtinti dokumentas

Atnaujinimo data: 2022 m. gruodžio 15 d.