2024 m. balandžio 23 d. Atnaujinimo data: 2024 m. balandžio 23 d.
canva.com nuotr.
canva.com nuotr.

Siekiant stiprinti Lietuvos kibernetinį saugumą, paskelbti 7 kvietimai teikti paraiškas kibernetinio saugumo stiprinimo projektams įgyvendinti. Projektų įgyvendinimo planus pagal šiuos kvietimus pakviesti teikti Nacionalinis kibernetinio saugumo centras, Kertinis valstybės telekomunikacijų centras, Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos ir Krašto apsaugos ministerija (KAM). 

Bendra visų projektų investicijų suma siekia beveik 43 mln. eurų. Jie finansuojami Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) subsidijos ir valstybės biudžeto lėšomis.

Daugiau nei 1,26 mln. eurų skirta nusikalstamų veikų elektroninėje erdvėje tyrimui ir mokymams skirtos laboratorijos sukūrimui Nacionaliniame kibernetinio saugumo centre prie Krašto apsaugos ministerijos, taip pat instruktorių darbui šioje laboratorijoje parengimui. 

Kibernetinio saugumo subjektuose dirbančių darbuotojų, kibernetinio saugumo specialistų kompetencijų ir įgūdžių stiprinimui bei pažeidžiamiausių visuomenės grupių (senjorų, labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių vadovų bei darbuotojų) kibernetinio saugumo brandos kėlimui numatyta beveik 2,5 mln. eurų. Šį projektą taip pat įgyvendins Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie KAM. 

Kertinis valstybės telekomunikacijų centras įgyvendins projektą „Saugiajame tinkle esančių informacinių išteklių auditas ir kibernetinių saugos priemonių architektūros, užtikrinančios atsparumą ir tinkle esančių informacinių išteklių pasiekiamumą, sukūrimas“. Tam skirta daugiau nei 1,5 mln. eurų.  

Krašto apsaugos ministerija įgyvendins 2 mln. eurų vertės kibernetinio saugumo valdysenos Lietuvoje stiprinimo projektą. 

Nacionalinės kibernetinio saugumo stebėsenos sistemos sukūrimui  skirta  daugiau nei 20 mln. eurų. Projektą įgyvendins Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie KAM.  

Šis centras taip pat įgyvendins 9,6 mln. eurų vertės nacionalinės SOC/CSIRT modulinės sistemos, suteikiančios galimybę SOC/CSIRT paslaugomis naudotis TIS2 direktyvoje nurodytų sektorių kibernetinio saugumo subjektams, sukūrimo projektą.

Jo metu bus sukurta  platforma, kuri leis panašaus pobūdžio kibernetinio saugumo subjektams (KSS), kuriems būdingi panašūs procesai, procedūros bei reglamentavimas, susijungti į sektorius ir gauti tinkamas saugumo operacijų centro (SOC) bei kibernetinių incidentų reagavimo komandos (CSIRT) paslaugas.

Tai leis šiomis paslaugomis naudotis ne mažiau kaip trims TIS2 direktyvoje nurodytiems sektoriams su galimybe ateityje jungtis visiems aštuoniolikai TIS2 direktyvoje nurodytų sektorių. Taip pat bus įgyvendintas sprendimas, kibernetinio saugumo subjektams padėsiantis greitai ir efektyviai keistis informacija apie galimus ir įvykusius incidentus bei kita su kibernetinio saugumo užtikrinimu susijusia informacija tarpusavyje ir su Nacionaliniu kibernetinio saugumo centru.

Nusikalstamų veikų elektroninėje erdvėje prevencijai, užkardymui ir tyrimui reikalingos infrastruktūros sukūrimui ir šias veiklas vykdančių specialistų kompetencijų stiprinimui skirti daugiau nei 7 mln. eurų. Projektą įgyvendins Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos.  

Susiję kvietimai

Pateikimo terminas (nuo) Pavadinimas Finansavimo suma Pateikimo terminas (iki)
2024 m.
kovo 29 d.
Pasibaigęs
Kibernetinio saugumo valdysenos Lietuvoje stiprinimas
Nr. 05-007-P
2 057 000,00 €
2024 m.
gegužės 31 d. 17:00
Pasibaigęs
2024 m.
kovo 29 d.
Pasibaigęs
Saugiajame tinkle esančių informacinių išteklių auditas ir kibernetinių saugos priemonių architektūros, užtikrinančios atsparumą ir tinkle esančių informacinių išteklių pasiekiamumą, sukūrimas
Nr. 05-005-P
1 553 640,00 €
2024 m.
gegužės 31 d. 17:00
Pasibaigęs
2024 m.
kovo 29 d.
Pasibaigęs
Kibernetinio saugumo subjektuose dirbančių darbuotojų, kibernetinio saugumo specialistų kompetencijų bei įgūdžių kibernetinio saugumo srityje stiprinimas bei pažeidžiamiausių visuomenės grupių kibernetinio saugumo brandos kėlimas
Nr. 05-004-P
2 498 771,00 €
2024 m.
gegužės 31 d. 17:00
Pasibaigęs
2024 m.
kovo 29 d.
Pasibaigęs
Nusikalstamų veikų elektroninėje erdvėje tyrimui ir mokymams skirtos laboratorijos sukūrimas ir instruktorių darbui šioje laboratorijoje parengimas
Nr. 05-003-P
1 268 806,00 €
2024 m.
gegužės 31 d. 17:00
Pasibaigęs
2024 m.
balandžio 02 d.
Pasibaigęs
Nacionalinės kibernetinio saugumo stebėsenos sistemos sukūrimas
Nr. 05-001-P
20 093 744,00 €
2024 m.
liepos 01 d. 17:00
Pasibaigęs
2024 m.
balandžio 02 d.
Pasibaigęs
Nacionalinės SOC/CSIRT modulinės sistemos, suteikiančios galimybę SOC/CSIRT paslaugomis naudotis TIS2 direktyvoje nurodytų sektorių kibernetinio saugumo subjektams, sukūrimas
Nr. 05-002-P
9 606 674,00 €
2024 m.
liepos 01 d. 17:00
Pasibaigęs
2024 m.
balandžio 02 d.
Pasibaigęs
Nusikalstamų veikų elektroninėje erdvėje prevencijai, užkardymui ir tyrimui reikalingos infrastruktūros sukūrimas ir šias veiklas vykdančių specialistų kompetencijų stiprinimas
Nr. 05-006-P
7 107 903,00 €
2024 m.
liepos 01 d. 17:00
Pasibaigęs