2024 m. gegužės 09 d.
Andrew Moca nuotr., Unsplash.com
Andrew Moca nuotr., Unsplash.com

Lietuvoje tęsiant institucinės globos pertvarką, Sostinės, Vidurio ir Vakarų regionuose pradėtas įgyvendinti neįgaliems suaugusiems su intelekto ir (ar) psichikos negalia bei jų šeimoms skirtas perėjimo nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų projektas. 

Šio projekto tikslas – žmonėms su proto ir (ar) psichikos negalia bei jų šeimos nariams (globėjams, rūpintojams) pasiūlyti  naujų formų bendruomenines paslaugas ir reikiamą pagalbą bendruomenėje pagal individualius poreikius ir taip didinti  šių asmenų savarankiškumą bei socialinę įtrauktį.  

Tam, kad asmuo su negalia galėtų gyventi pilnavertį gyvenimą bendruomenėje, būtina abipusė sąveika: negalios neturinčių žmonių pasirengimas priimti kitokį individą bei asmens su negalia gebėjimas būti veikliam. Visuomenė dažnai nėra pasirengusi priimti asmenų su negalia kaip lygiaverčių, o pastarieji, susidurdami su tokiu neigiamu požiūriu į save, menkai vertina save ir jaučiasi nevisaverčiais.

Siekiant mažinti šį visuomenės priešiškumą ir didinti asmenų su negalia savarankiškumą, Lietuvoje pradėta institucinės globos pertvarka ir įgyvendinami projektai, inicijuojantys  visiškai naujos kokybės bendruomenines paslaugas. Tai yra alternatyvios institucinei globai, įvairių formų ir rūšių bendruomenėje teikiamos socialinės, sveikatos priežiūros ir kt. paslaugos, kurios užtikrina asmens galimybę gyventi bendruomenėje ir gauti joje specializuotą pagalbą.  

Asmenims su intelekto ir (ar) psichosocialine negalia, jų šeimoms užtikrinamos atvejo vadybininko, pagalbos priimant sprendimus paslaugos, teisinės pagalbos, kurią teikia profesionalūs advokatai, paslaugos, taip pat socialinių dirbtuvių, lengvai suprantamos kalbos prieinamumo ir kitos alternatyvios paslaugos.    

Savo profesinę kompetenciją projekto metu taip pat tobulina ir šių regionų socialinių paslaugų srities specialistai. 

Centinės projektų valdymo agentūros administruojamą projektą įgyvendina Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su partneriais. 

Projektas finansuojamas 2021-2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšomis. Projekto įgyvendinimui skirta daugiau nei 40 mln. eurų.  

Susiję kvietimai

Pateikimo terminas (nuo) Pavadinimas Finansavimo suma Pateikimo terminas (iki)
2023 m.
birželio 15 d.
Pasibaigęs
Užtikrinti perėjimą nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų intelekto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims
Nr. 07-018-P
46 085 321,00 €
2023 m.
rugsėjo 29 d. 17:00
Pasibaigęs