2024-01-18 Dokumentą priėmė: Vidaus reikalų ministerija | Projektų finansavimo sąlygų aprašo (PFSA) projektas

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija parengė ir viešam aptarimui teikia 2022–2030 metų Viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 01-004-08-04-01 „Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą“ veiklos „Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros (BIVP) metodo taikymas: parama vietos plėtros strategijų įgyvendinimui“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projektą (ERPF).

Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2024 m. vasario 1 d. (imtinai) el. paštu: indre.barciene@vrm.lt