2024 m. kovo 05 d.
image

Skaitmeninių ir (ar) suskaitmenintų kultūros išteklių valdytojai iki balandžio 30 d. kviečiami teikti projektų įgyvendinimo planus kultūros turinio skaitmeninimui, siekiant kurti šiuolaikinio vartotojo poreikius atitinkančius produktus ir paslaugas.

Finansuojamos veiklos tikslas ir siekiamas rezultatas – sukurti aukštos kultūrinės ir (ar) meninės vertės kuruoto kultūros turinio skaitmeniniai produktai, inovatyviais būdais pritaikyti vartotojų mokymosi ir (ar) pažintiniams tikslams (sukurtos skaitmeninės kolekcijos, virtualios parodos, interaktyvūs edukaciniai žaidimai, animacija, kino filmų, teatro spektaklių peržiūros, koncertų perklausos su šių sričių ekspertų komentarais, kultūrinio turizmo maršrutai ir pan.).

Galimi pareiškėjai yra viešieji juridiniai asmenys, kurie yra skaitmeninių ir (ar) suskaitmenintų kultūros išteklių valdytojai. Galimi partneriai – kultūros, meno ar kūrybinių industrijų, mokslo sričių viešieji juridiniai asmenys.

Kvietimo suma – 2 mln. 678 tūkst. eurų iš ES Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti yra 200 tūkst. eurų.

Projekto finansuojamoji dalis yra iki 100 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Projektų atranka bus atliekama konkurso būdu, taikant bendruosius ir prioritetinius projektų atrankos kriterijus.

Projektų įgyvendinimo planus galima teikti iki 2024 m. balandžio 30 d.

Kvietimas paskelbtas pagal 2021–2030 metų Kultūros ministerijos Kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės „Investicijos į kultūros išteklių skaitmeninimą ir prieinamumą“ aprašo veiklą „Kultūros turinio skaitmeninimas, siekiant kurti šiuolaikinio vartotojo poreikius atitinkančius produktus ir paslaugas (konkursas)“.

Plačiau apie kvietimą.


LR kultūros ministerijos informacija

Susiję kvietimai

Pateikimo terminas (nuo) Pavadinimas Finansavimo suma Pateikimo terminas (iki)
2024 m.
kovo 04 d.
Paskelbtas
Kultūros turinio skaitmeninimas, siekiant kurti šiuolaikinio vartotojo poreikius atitinkančius produktus ir paslaugas (konkursas)
Nr. 06-015-K
2 678 898,00 €
2024 m.
gegužės 31 d. 17:00
Pasibaigęs